Auktorisoitu lakimies Markku Lahdenperä – apunasi perhe- ja perintöoikeuden asioissa Torniossa

Yhteystiedot

Lakiasiaintoimisto Markku Lahdenperä Ky palvelee yksityishenkilöitä monipuolisesti henkilö-, perhe- ja perintöoikeuden asioissa Tornion seudulla. Olen toiminut alalla varatuomarina ja auktorisoituna lakimiehenä yli 30 vuoden ajan. Oikeudenkäynneissä olen keskittynyt riita-asioiden oikeudenkäynteihin ja erityisesti asuntokauppariitoihin. Toimin tarpeesi mukaan myös kaupanvahvistajana. Yksityisasiakkaitani palvelen luottamuksellisesti ja asiakkaani näkökulmaa sekä asiaa kunnioittaen. Tällä sivulla pääset tutustumaan yksityisasiakkaille tarjoamiini palveluihin.

Lakipalvelut yksityishenkilöille

Perhe- ja perintöoikeus

Palvelen asiakkaitani monipuolisesti henkilö-, perhe- ja perintöoikeuden asioissa. Yleisimmät asiat, joissa yksityishenkilöt saattavat kaivata apuani liittyvät isyyden määräytymiseen, holhoukseen (edunvalvonta) ja kuolleeksi julistamiseen. Perheoikeudelliset asiat jaetaan karkeasti lapsioikeuteen ja avioliitto-oikeuteen. Näihin liittyvät tärkeimmät lait koskevat avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta, lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta.

Testamentit, perinnönjaot ja perunkirjoitukset

Perintöoikeudellisia säännöksiä tutkitaan tarkemmin muun muassa perimysjärjestystä, perinnönjakoa, testamenttia ja jäämistön selvittämistä varten. Palvelen asiakkaitani hienotunteisesti ja kattavasti tunteita herättävän elämänvaiheen lakiasioissa.

Riita- ja rikosoikeudenkäynnit

Erityisosaamiseni kohdistuu riita-asioiden oikeudenkäynteihin, erityisesti asuntokauppariitoihin.

Jäämistö ja avioero-ositukset

Lakitoimistoni avustaa omaisuuden jakoon liittyvissä asioissa. Puolisot voivat vaatia ositusta, kun avioero on saatettu vireille käräjäoikeudessa.

Avioehtosopimukset

Mikäli puolisot tekevät avioehtosopimuksen, poistuu molempien puolisoiden oikeus toisen puolison kaikkeen omaisuuteen. Avioehto voi koskea koko omaisuutta tai vain osaa siitä, asiakkaan toiveen ja sopimuksen mukaan.

Lasten huolto, elatus ja tapaamisoikeudet

Annan erotilanteessa tarvittavaa lakiapua vanhemmille, jotka haluavat sopia lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeuksista sekä mahdollisista elatusmaksuista.

Edunvalvonta-asiat

Kun vaikea sairaus tai vanheneminen ovat heikentäneet henkilön kykyä tulla toimeen tai valvoa omia etujaan, edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi olla tarpeen. Opastan asiakkaitani menettelyssä ja toimenpiteissä edunvalvojan saamiseksi.

Yksityishenkilöiden veroasiat

Annan kattavaa veroneuvontaa yksityishenkilöille, asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kauppakirjat ja kaupanvahvistukset

Varatuomari Markku Lahdenperällä on kaupanvahvistajan oikeudet.